หน้าแรก

อัพเดทเว็ปไซต์ล่าสุด 
27.08.2017

 Plastic Security seal  

 ซีลรัดพลาสติก หรือ สายรัดนิรภัย

 Accepted by US and UK Customs

  •  ซีลล็อคเพื่อความปลอดภัยและป้องกันสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง
  •  ซีลล็อคตู้รถตู้ขนส่งสินค้า ล็อคตู้คอนเทนเนอร์ ล็อคฝาถังน้ำมัน ซีลแท่งเหล็ก
  •  ซีลรัดถุงกระสอบ ซีลรัดถุงข้าว ซีลรัดถุง ซีลรัดถุงเงิน    
  •  ซีลรัดกระเป๋านิรภัย ซีลรัดพลาสติก ซีลเหล็ก ซีลตะกั่ว 
  •  คุณภาพสูงได้มาตรฐาน  ISO  
  •  ฟรี บริการเลเซอร์สกรีนโลโก้ ชื่อย่อบริษัท และรหัสหมายเลขบนตัวซีล หรือ รันนัมเบอร์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 36,721